+7 343 253 29 19,  2532919@mail.ru 
ГОСТ 5915-70

Цена от 22-02-2013 г. на
Гайка по ГОСТ 5915-70

Гайка ГОСТ 5915-70

Наименование Марка стали
     ст.3-45       ст.40х    Ст.09Г2С     Ст.12х18н10т
Гайка М8 ГОСТ 5915-70 11,37 11,37 11,43 29,00
Гайка М10 ГОСТ 5915-70 11,64 11,64 11,74 31,00
Гайка М12 ГОСТ 5915-70 13,12 13,12 13,30 33,00
Гайка М14 ГОСТ 5915-70 17,60 17,60 17,85 38,00
Гайка М16 ГОСТ 5915-70 16,40 16,40 16,78 56,00
Гайка М18 ГОСТ 5915-70 19,52 19,52 20,07 67,00
Гайка М20 ГОСТ 5915-70 24,66 24,66 25,31 87,00
Гайка М22 ГОСТ 5915-70 26,62 26,62 27,55 118,00
Гайка М24 ГОСТ 5915-70 28,36 28,36 29,51 135,00
Гайка М27 ГОСТ 5915-70 35,56 35,56 37,21 178,00
Гайка М30 ГОСТ 5915-70 47,08 47,08 49,28 255,00
Гайка М36 ГОСТ 5915-70 66,40 66,40 69,90 345,00
Гайка М42 ГОСТ 5915-70 81,92 81,92 87,22 440,00
Гайка М48 ГОСТ 5915-70 111,52 111,52 119,57 660,00

 

Гайка м42 ГОСТ 5915-70 по цене произодителя